Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Ngày 28/6 hàng năm đã trở thành Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các gia đình Việt, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, cao đẹp và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.